14
مه

بهترین ساختمان ها از نظر ظاهر و کیفیت

ما در این مقاله، چند مورد از زیباترین و بهترین ساختمان های جهان را جمع آوری کردهایم. این ساختمانها ممکن است به شما الهام دهند، همانطورکه الهام بخش چندین ساختمان دیگر بوده اند.
ساختمانهای جدید، چه برای کاربردهای عملی مثل آپارتمان و فرودگاه، یا برای خانههای هنری و نمایشگاههای فرهنگی مانند موزهها،
پتانسیل این را دارند که به نماد خالقیت و نوآوری تبدیل شوند و شهر را زنده کنند. در سال های اخیر معماران سراسر دنیا با ساخت
ساختمانهای شگفتانگیز این کار را انجام دادهاند. برخی بر مقاومت تمرکز کردهاند و دیگران بر استفاده بهینه از فضا، نقطه مشترک آنها بکار
بردن هنری بینظیر و شگفتانگیز است.
1 –ساختمان برج خلیفه
ساختمان برج خلیفه یک آسمان خراش معروف در جهان در دبی، امارات متحده عربی است. این ساختمان تاریخی توسط مهندس
معمار آدریان اسمیت طراحیشده است. بلندترین سازه مصنوعی دنیا مجموعه ای از خالقیت و زرق و برق است. برج خلیفه که
درست در ارتفاع ۲۷۱۶۵ فوتی با بیش از ۱۶۰ طبقه ایستاده است، مجسمه بزرگی از یک ساختمان است.
برج خلیفه دارای چندین رکورد و عنوان، ازجمله بلندترین ساختار ایستاده در جهان است. ظاهر برج خلیفه که سه برابر بلندتر از
برج ایفل است بر پایه گلی به نام لیلی عنکبوتی است.
2 –ساختمان فلیتون
ساختمان فلیتون، یکی ار بهترین ساختمان ها با سازه عجیب وغریب است که از افق نیویورک قابل تشخیص است و توسط دانیل
برنهام، معمار شیکاگو طراحی شده است. ساختمان پالتیرون که در سال ۱۹۰۲ ساختهشده است، فضای سهگوش شکل تقاطع
خیابان پنجم و خیابان برادوی را پر میکند. ساختمان ۲۲ طبقه فلتیرون یک شکل مثلثی – متمایز دارد و ارتفاع آن ۳۰۷ فوت
است.
از یک قرن بعد تا امروز، ساختمان شگفتانگیز هنوز هم در آثار عکاسان و هنرمندان بسیار مورد توجه است. اگرچه ساختمان فلیتون بلندترین
آسمانخراش در نیویورک نیست اما به خاطر ظاهر غیرمعمول خود با قاب فوالدی مشهور است.
3 -ساختمان کعبه
ساختمان کعبه در شهر حجازی مکه در کشور عربستان واقعشده است. کعبه به عنوان مقدس ترین مکان پیروان اسالم، میلیونها
نفر را در طی حج سالیانه به خود جذب میکند. پارچهای ابریشمی و نخی به کعبه دوختهشده است.
یک بخش از ساختمان مکعبی حدود ۴۵ فوت ارتفاع دارد و دیوارهای با عرض متر در حدود ۶۲۷ فوت مربع مساحت را اشغال کردهاند.
این ساختمان از سنگ خاکستری و مرمر و چهار نقطه قطب نما ساخته شده است و با جزئیات پیچیده و معماری هنری پرشده است.
4 -ساختمان آمفی تئاتر کولوسئوم
کولوسئوم یک آمفی تئاتر بیضی شکل در قلب رم است. به عنوان یکی از بزرگ ترین شگفتی های معماری و بهترین ساختمان های
تاریخ که توسط رومیان باستان ساخته شده است، میدان گالدیاتورها قادر به میزبانی ۵۰۰۰۰ تماشاچی بود. ساخت کولوسئوم در
سال ۷۲ بعد از میالد شروع شد و در سال ۸۰ بعد از میالد به پایان رسید.
آمفی تئاتر با بتن و سنگ و نیروی انسانی ده ها هزار نفر ساخته شده است. امروزه، استادیومهای مدرن از کولوسئوم الهام گرفته اند.
با ورود به شهر، کولوسئوم ۵۰ متر ارتفاع دارد. کولوسئوم در گذشته میزبان رویدادهای ورزشی مانند نبردهای گالدیاتوری و شکار
حیوانات وحشی بود. سرانجام یک امپراتور به نام هونوریوس ورزش های گالدیاتورها را ممنوع اعالم کرد. صدها سال پیش، تاریخ
غمانگیز، زمینلرزه، خرابکاری و آتش سوزی دو سوم کولوسئوم را از بین برد؛ اما این مکان هنوز هزاران تماشاچی را از سراسر جهان
جذب میکند.
5 -ساختمان خانه اپرای سیدنی
خانه اپرای سیدنی یکی از بزرگ ترین و بهترین ساختمان قرن بیستم است. این مکان که توسط یک معمار به نام یورن اوتزون از
دانمارک ساختهشده بود، در سال ۱۹۷۳ به روی عموم باز شد. طراحی ساختمان اپرای سیدنی نشاندهنده آثار خالقیت و نوآوری
است.
خانه اپرای سیدنی شامل سه گروه از صدفهای به هم پیوسته است که از میان آن ها دو گروه به عنوان سالن های اجرا و یک گروه
به عنوان رستوران، طبقهبندی میشوند. خانه اپرای سیدنی که از سال ۲۰۰۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، نماد
نمادین نه تنها شهر بلکه کل قاره است.
6 -ساختمان نیدل فضایی
نیدل فضایی نام یک برج دیده بانی در شهر سیاتل در شمال غربی اقیانوس آرام در ایاالت متحده آمریکا است. این معماری انقالبی با
ارتفاع ۱۸۴ متر و عرض ۴۲ متر برای نمایشگاه جهانی ۱۹۶۲ در سیاتل ساخته شده است. این نقطه عطف که توسط معماران،
ادوارد کارلسون و جان گراهام ساخته شده است، بیش از ۳.۲ میلیون بازدید کننده را در روز افتتاح خود جذب کرده است.
بلندترین سازه و بهترین ساختمان در غرب رودخانه میسیسیپی، برای مقاومت در برابر باد تا ۲۰۰ مایل بر ساعت و زلزله تا ۱.۹ در
مقیاس ریشتر ساخته شده است. ساختمان مقاوم در برابر خطر نیز دارای ۲۵ میله برق است. این هتل دارای یک ایوان مشاهده با
یک رستوران گردان به نام “اسکای سیتی ” است و تنها زمین شیشهای چرخان دنیا است.
7 -برج های پتروناس
ساختمان برجهای ۸۸ طبقه پتروناس یک مجموعه دو تایی از آسمان خراشها هستند که در کواالالمپور مالزی قرارگرفتهاند.
برجهای پتروناس که با ارتفاع سرسام آور ۱۴۸۳ فوت ساختهشدهاند، در سال ۱۹۹۶ بهعنوان بلند ترین آسمان خراش جهان شناخته
شدند. در پای برجهای پتروناس، یک مرکز خرید مشهور در جهان به نام سوریا کی ال سیسی قرار دارد که طرفداران را از سراسر
جهان جذب میکند.
بهترین ساختمان مالزی، شامل ۸۹۹۰۰۰ فوت مربع از خراشهای فوالد ضد زنگ است و ساخت آن ۶ سال به طول انجامید.
شیشههای مخصوص آن، برای جلوگیری از گرما و اشعه های مضر “یو وی” از نفوذ به ساختمان نصب شدند. این ساختمان با الهام
از سبکهای معماری محلی و خارجی متعدد، برای نشان دادن هویت مالزی و فرهنگ اسالمی کشور ساخته شده است. ساختمان
برای مقاومت در برابر تند باد ها ساخته شده است.
8 -کاخ پوتاال
بهترین ساختمان تبت )کاخ پوتاال( که در لهاسا، منطقه خودمختار تبت چین واقعشده است، به نام کوه پوتاالکا نامگذاری شده
است. تا زمان افزایش تبت در سال ۱۹۵۹ ،کاخ پوتاال بهترین ساختمان سکونت چهاردهمین داالی الما بود. وی سپس به دارامسالی
هند گریخت. این کاخ شامل سیزده طبقه، ۱۰۰۰ اتاق، ۱۰۰۰۰ مقبره و ۲۰۰۰۰۰ مجسمه است.
کاخ پوتاال که مشرف به دره ای پوشیده از برف است، بسیار باشکوه به نظر میرسد. دیوارهای دژ مانند، نمازخانههای با شکوه،
کرکرههای طالیی و نمازخانه ها برای بازدید کنندگان افسون کننده و مسحورکننده هستند. شما می توانید یک نمای نزدیک و
شخصی از آپارتمانهای سیزدهمین و چهاردهمین داالی المای در کاخ پوتاال داشته باشید.
9 -ساختمان لوید که با نام ساختمان درونی – بیرونی شناخته میشود، یک ساختمان اداری شیک واقع در خیابان لیم لندن است. این
ساختمان که مرکز موسسه بیمه لوید است، یک نمونه بارز از معماری “بولیزم ” است. این ساختمان خالق توسط معمار ریچارد
راجرز ساختهشده است .
ساختمان لوید با نگاهی آینده نگر، کل خیابان را به یک محیط علمی تخیلی یا سکوی پرتاب موشک تبدیل میکند. سه برج اصلی و
سه برج خدماتی در اطراف یک فضای مستطیلی مرکزی ساختمان وجود دارد. این سازه که بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۶ ساخته
شده است دارای مجاری و آسانسورهایی است که برای به حداکثر رساندن فضا در بیرون ساختمان قرارگرفتهاند.
10 -ساختمان الپدریرا
الپدریرا که ب هطور رسمی کازامیلیا نامیده میشود یکی از بهترین ساختمان های مدرن غیرمرسوم در بارسلونا اسپانیا است.
الپدریرا یا “معدن سنگ “بهترین ساختمان معماری گایودی است که بین سالهای ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ ساختهشده است. شکل و نمای
منحصربه فرد ساختمان، آن را به جاذبه توریستی در بارسلونا تبدیل کرده است.
یونسکو به الپدریرا بهعنوان یک مرکز فرهنگی اشاره میکند. این بنا همچنین بهترین ساختمان نماد دوره هنر جدید کاتاالن است.
نمای خارجی با طرح غیرمعمول آن ظاهر بیرونی خشنی دارد که شبیه یک معدن سنگ باز است. تراس بام الپدریرا “باغ جنگجویان
” نامیده میشود و دارای ۲۸ دودکش منحصربهفرد است.