موقعیت های شغلی

مجموعه معتبر ساختمانی وبازرگانی گروه ساختمانی کسب وکار با محیط کاری جوان، خلاق،دوستانه و امنیت شغلی بالا با حقوق و مزایای در خور ، جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود دعوت به همکاری می نماید:

ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد سابقه کار شرایط همکاری
1 سرپرست پروژه ساختمانی خانم یا آقا 2 حداقل 5 سال سابقه کار اجرایی حداقل سن 32 سال
مهارت عالی در سازمان دهی نیرو ها،برنامه ریزی
مراحل اجرا و مدریت زمان
مسلط به تعیین صالحیت پیمانکاران و کنترل نظارت برآنها
آشنایی و ارتباط با پیمانکاران و تامین کنندگان مختلف بخش
ساختمان
تسلط به امور مختلف ساختمان از قبیل آرماتور بندی
،برقکاری ،تاسیسات ،سنگ کاری و…
مهارت ارتباطی و مذاکره ای خوب
مسلط به قوانین شهرداری ومباحث قانونی ساختمان
2 حسابدار خانم یا آقا 2 حداقل 5 سال سابقه کار حسابداری

حداقل سن 32 سال
مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
مسط به مباحث حسابداری،تهیه صورت های مالی ،
گزارشات مدریتی وقوانین مالیاتی وبیمه

ترجیحا آشنا به امور مالی و حسابداری پیمانکاری ساختمان
مسلط به اصول مکاتبات اداری و مهارت کالمی شایسته ، مسلط به
پیاده سازی سیستم های کنترل داخلی مالی وکالا

3 مدیر بازرگانی خارجی خانم یا آقا 1 حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط حداقل سن 32 سال
مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته مرتبط
مسط به زبان انگلیسی در زمینه امور تجاری
مسلط به تکنیک های بازاریابی واصول وفنون مذاکرات تجاری
،داشتن ارتباطات قوی مرتبط
آشنایی با تجارت بین الملی وبازاریابی برون مرز برای صادرات

مشتاقانه منتظر حضور افراد کوشا متخصص،خلاق ومسئولیت پذیر در راستای اهداف وچشم انداز های مجموعه برای پیشرفت وارتقا فردی وسازمانی در فضای دوستانه ولذت بخش هستیم.لذا متخصصین ومجربین عرصه های ذکر شده رزومه خود را، ارسال نمایند.